Email:
Lösenord
 
 
 
Allmänna villkor & integritetspolicy och GDPR

Användarvillkor för Mutonic

Denna policy beskriver vilken information som samlas in och bearbetas av Mutonic.
Att skapa ett konto hos Mutonic anses acceptera denna policy och våra villkor.
Vi länkar till detta dokument på alla sidor på webbplatsen.
I händelse av betydande ändringar i vår integritetspolicy, ber vi dig att acceptera dessa villkor vid första beställningen efter att ändringen har trätt i kraft.
Detta dokument uppdaterades senast den 1 oktober 2020, obetydlig uppdatering av Mutonics adress.

Acceptera

Genom att använda Mutonic i någon form accepterar du alla villkor, integritetspolicy och GDPR utan förbehåll.

Om man inte kan acceptera ovanstående, vänligen kontakta Mutonic omedelbart och gör oss uppmärksamma på vilka förhållanden som inte kan accepteras, och Mutonic kommer då att ta ställning till om samarbetet evetuellt, ska avbrytas med omedelbar verkan.

Detta dokument har i princip företräde framför alla tidigare avtal, muntlig såväl som skriftlig, om inte annat uttryckligen skriftligen avtalats.

Vem är Mutonic

Mutonic är ett privatägt företag, registrerat i Danmark.

Mutonic ApS
Arne Jacobsens Allé 16, 3.
2300 København S
CVR: 35845267
Tlf.: +45 7027 2440
Email: team [at] mutonic.com
Ledning / Direktør: Thomas Piil & Jakob Balle

Om Mutonic

Mutonic samlar in produktsortiment, prisinformation, leveranstider samt lagersaldo från många håll. Köpare kan lägga beställningar direkt genom Mutonic baserat på den information som samlas in och presenteras.

Mutonic har inget ägande eller ansvar för leverans, priser, produktinformation, inte heller för inlämnade anbud. En affär ingås direkt mellan köparen och Mutonic, eller en evetuell tredje part som kan ha varit med på Mutonic-sidan. Det kommer alltid att framgå tydligt på Mutonic, med vem du som kund handlar med, när en beställning görs eller ett erbjudande accepteras.

Mutonics rätt

 • Mutonic förbehåller sig rätten, till att när som helst annullera, flytta samt optimera på alla beställningar som görs i Mutonic webshop. Optimeringarna kan exempelvis innebära, men är inte begränsad till, byte av leverantör på beställningen till annan leverantör som förväntas kunna erbjuda bättre leveranstid, eller att välja en leverantör som kan erbjuda bättre priser och/eller där Mutonic anser att leverantören har haft en högre/bättre servicenivå till förmån för kunden, eller i de fall en given återförsäljare inte accepterar/behandlar en order inom vad Mutonic anser vara rimligt.
 • Mutonic förbehåller sig rätten, att överföra och posta information, delvist eller i sin helhet, mellan köpare och återförsäljare för en av parternas räkning,om Mutonic får sådan information där Mutonic bedömer att den inte passar in i det normala arbets- och informationsflödet på Mutonic-plattformen. Detta kan till exempel vara, men är inte begränsat till, information som Mutonic får via e-post angående. uppskjutning av en given order, som Mutonic vill förmedla till kunden i ett format som är i linje med vad Mutonic anser vara god praxis på Mutonic-plattformen.
 • Mutonic förbehåller sig rätten, att ta över ett givet leverantörskonto utan ytterligare varsel, om Mutonic till exempel bedömer att leverantören uppträder illojalt, eller inte lever upp till vad Mutonic anser vara god praxis på plattformen. Mutonic kan i detta sammanhang, om vi finner det relevant i förhållande till Mutonics intressen, svara på eventuella förfrågningar som Mutonic-användare vänder sig till den givna leverantören på uppdrag av den leverantören.

Priser; avgifter, frakt, transaktionskostnader, m.m.

Mutonic förbehåller sig rätten att justera alla priser på Mutonic, så att priserna täcker och tar hänsyn, men är inte begränsat till kostnader för frakt, försäkring, service, RMA, kredittid, servicenivå, reklamation, etc. jfr den enskilda kundens upplägg. Dessutom kommer prisjusteringarna att hjälpa oss att upprätthålla en konsekvent och hög servicenivå för alla återförsäljare och distributörer på plattformen.


Det tillkommer aldrig extra kostnader, än det pris som accepteras vid beställning.

Det är kundens ansvar att hela tiden säkerställa, att kunden uppfyller och följer både interna och externa riktlinjer och regler, i relation till där kunden gör sina inköp.

Betalning med kreditkort

Vid betalning med kreditkort, kan eventuella kort- och transaktionsavgifter tillkomma, beroende på vilket kreditkort som används. Eventuella avgifter kommer att visas när kortuppgifterna är klara i betalningsprocessen.

Kreditkortsbetalningar dras i allmänhet när varan skickas.

Vid betalning med kreditkort sker transaktionen alltid mellan Mutonic och slutkunden. Priserna som visas är exkl. MOMS och i SEK. Moms och valuta följer alltid dina valda inställningar i ditt Mutonic-konto.

Acceptabel användning

 • Anbud får endast lämnas av användare som har tilldelats relevant befogenhet (Eventuellt. fullmakt) till detta av sin arbetsgivare
 • Anbud måste vara giltiga. Anbud kan vara juridiskt bindande för köparen
 • Erbjudanden från leverantörer är juridiskt bindande och måste vara giltiga under lika lång tid, som anges i erbjudandet, dock aldrig tidigare än 48 timmar efter utgångsdatumet
 • Acceptans av ett erbjudande och utförande av beställningar på webbshoppen gjorda genom Mutonic är juridiskt bindande, på samma vis, som om man hade accepterat per e-mail, skriftligen, muntligt, eller på annat vis
 • Köparen kan acceptera ett givet erbjudande när som helst före utgångsdatumet
 • Köparen måste ange tillräckliga specifikationer för att säkerställa att leverantören kan upprätta ett relevant och korrekt erbjudande.Ytterligare detaljer som skickas till en leverantör ska läggas till i anbudet / skickas till alla leverantörer
 • Leverantörer får endast lämna anbud som överensstämmer med av köparen angivna specifikationer/krav, om det inte uttryckligen anges i anbudet att det avviker från anbudet.
 • Det förväntas att alla parter uppträder respektfullt och agerar som är normal praxis i B2B-affärer (business to business)

Mutonic kan kräva att användare validerar sin identitet och tillhandahåller bevis på relevanta befogenheter (Eventuellt. fullmakt). Obs: Detta betyder inte att alla eller några konton är validerade.

Mutonic uppmanar både köpare och leverantör att verifiera sin identitet och kreditvärdighet på alla leverantörer och köpare, som du vill ingå avtal med.

Alla affärer/avtal som ingås genom Mutonic omfattas av lokala och internationella lagar, beroende på var de juridiska personer som ingår ett avtal befinner sig.

Missbruk

Mutonic förbehåller sig rätten att stänga konton, radera anbud och erbjudanden, vid misstanke om missbruk, bedrägeri, förfalskning, trakasserier, dåligt uppförande och andra beteenden som anses oacceptabelt i professionella B2B-relationer (business to business).

Ångerrätt

Hos Mutonic sker handel uteslutande mellan företag. Vid affärer där Mutonic är säljande part erbjuds ingen ånger- eller returrätt.

Vid affärer mellan två företag, där den säljande parten inte är Mutonic, hänvisar vi all tid till den säljande partens ångerrätt som kommer att framgå på deras hemsida.

Information

Genom att göra anbud och erbjudanden genom Mutonic, samtycker du till att Mutonic vidarebefordrar den inmatade informationen till parter som Mutonic anser vara relevanta, för att få bästa möjliga avtal.

Om du behöver lämna konfidentiell information som en del av processen, är du välkommen att kontakta Mutonic på team@mutonic.com eller +45 70 272 440 för ytterligare information.

Ansvar

Mutonic är inte ansvarigt gentemot någon för direkta eller indirekta förluster, som är föranledd av avtal som ingåtts mellan köpare och leverantör.

Mutonic kan inte hållas ansvarig för eventuella produktdefekter, fel och brister i produktbeskrivningar, samt felaktiga leveranser gjorda av 3:e part.

Mutonic kan endast hållas ansvarigt i ljuset av betydande misslyckanden från Mutonics sida. Ansvaret kan aldrig överstiga den betalning som kunden har betalat för Mutonics tjänst.

Mutonic ansvarar inte för att offentliga kunder köper korrekt med Mutonics plattform, i enlighet med de lagar som kunden i fråga ska följa.

Jurisdiktion

Varje tvist baserad på detta avtal eller användningen av Mutonics tjänster ska avgöras av en dansk domstol och i enlighet med dansk lag.

I den mån det är möjligt, ska detta avtal endast omfattas av dansk lag.

Privatlivspolitik och GDPR

Personuppgifter som samlas in

Mutonic samlar in följande information:
 • Namn
 • Email
 • Password
 • Företagsnamn
 • Företagsadress(r)
 • Avdelning
 • Organisationsnummer
 • Telefonnummer
 • Användarprofil (valfri); foto, profiltext, kompetens och intressen
 • Annan information som är relevant för leverans och fakturering av varor och tjänster
Övrig data som insamlas:
 • Data omkring inköp
 • Inköpsförfrågningar
 • Erbjudanden
 • Fakturor
 • Annulleringar
 • Service, reklamations- och garantiförfrågningar
 • Allmän kommunikation mellan kund, återförsäljare, tillverkare och Mutonic, inklusive e-mails, kommentarer, forum / grupp / community meddelanden, kopplingar mellan användare och chattmeddelanden

Hur vi använder personuppgifter

Det är nödvändigt att samla in och distribuera dessa uppgifter för att tjänsten ska fungera.

Data är tillgänglig för relevanta mottagare. Data kan inte raderas omedelbart, då den är vital som dokumentation av upphandlings- och inköpsförfrågningar, och ev efterföljande kommunikation om garanti och service. Dessutom ska fakturor, erbjudanden och liknande finnas tillgängliga för bokföringslagens skull, Skatt och ev offentlig upphandling och upphandlingsregler.

Profilering och automatisk behandling av data

Mutonic utför en viss grad av profilering på ett automatiserat sätt, för att säkerställa att du presenteras för relevanta produkter, erbjudanden, inlägg och liknande.

Detta är inte baserat på personuppgifter, utan på de inköp och förfrågningar som du gör för din arbetsgivares räkning. Mutonic anser därför inte att denna information är personlig enligt GDPR.

Tillgång till din data

Som användare har du alltid möjlighet att se all din data. Mutonic lagrar ingen annan data än den som är tillgänglig via mutonic.com när du är inloggad.

Det är inte direkt möjligt att ladda ner all data på en gång.

Din rätt att bli bortglömd

Du har möjlighet att ta bort din profil, vilket gör den inte längre tillgänglig eller synlig för andra användare.

Men eftersom andra uppgifter ingår som delar av inköp, inköpsförfrågningar, erbjudanden, serviceärenden m.m. såväl som personlig kommunikation med andra personer kan dessa data inte raderas omedelbart. Vissa data omfattas av bokföringslagen och andra kan vara relevanta i samband med lagen om offentlig upphandling och upphandling.

Bokföringslagen kräver att data lagras i 5 år, Mutonic kommer att bedöma möjligheten att (automatiskt) radera data som är över 5 år gamla.

Rättelse av felaktig data

Du har alltid möjlighet att rätta din profil. Om det finns fel i data som du inte kan rätta till själve, då är du välkommen att kontakta Mutonic via team [at] mutonic.com.

Datalagring

All data som rör personer och köp lagras på krypterade diskar.

Säkerhetskopiering av dessa data krypteras också och lagras på externa system som också är krypterade.

Tredje parts tillgång till data

Mutonic delar inte data med tredje part. Vissa uppgifter är dock direkt eller indirekt tillgängliga för återförsäljare, tillverkare och andra kunder. Det är transparent i lösningen för vem data är tillgänglig för och det är i och för sig nödvändigt att dela data med t.ex. återförsäljare som måste lägga bud eller som man gör affärer med.

Mutonic använder följande databehandlare:

Dynado ApS, our primary hosting company:
https://dynado.dk/

Hetzner Online GmbH, our secondary and backup hosting company:
https://www.hetzner.com/

E-conomic: Mutonic använder e-conomic för fakturering och bokföring.
https://www.e-conomic.dk/gdpr

Office365: Mutonic använder Microsoft Office 365.
https://www.microsoft.com/en-us/TrustCenter/CloudServices/office365/GDPR

Cookies och logfiler

Mutonic använder cookies för att analysera användningen av mutonic.com, samt för att verifiera att användare är inloggade.

Dessutom loggar Mutonic all åtkomst till Mutonic och andra Mutonic-systemr. Loggfiler innehåller information om IP-adresser, tider och i vissa fall information som indikerar vilken användare som gjort förfrågan. Loggfiler innehåller som utgångspunkt ingen annan personlig information. Loggfiler sparas i upp till 3 månader av möjliga skäl för utredning av säkerhetsrelaterade incidenter. Loggfiler kommer i princip inte att användas till annat än enkel statistik och utredningar, loggfiler används inte automatiskt för andra ändamål.

Mutonic.com fungerar inte korrekt om cookies inte är aktiverade, men det är möjligt att använda mutonic.com med en webbläsare i "privat läge", detta innebär att du måste ange ditt användarnamn och lösenord varje gång du besöker mutonic.com.

Cookies som används på mutonic.com

Cookie namn
Leverantör
Utgånget
Användning
_gat
_gid
mutonic.com
fontawesome.com
2 år
Statistik
notifyBox_*
mutonic.com
Aldrig
Används endast för att kontrollera om en sidspecifik aviseringsruta har visats för användaren.
rememberSession
mutonic.com
2-3 år
Används för att avgöra om användaren vill vara inloggad på Mutonic, eller om deras inloggningssession ska upphöra automatiskt.
sessionId
mutonic.com
2-3 år
Ett unikt ID som används för att automatiskt verifiera att användaren är inloggad på Mutonic-portalen.
tempUserId
mutonic.com
2-3 år
Ett unikt ID som används om användaren vill lägga till varor i varukorgen utan att vara inloggad på Mutonic-portalen.
PHPSESSID
mutonic.com
När sidan stängs
Används för att lagra information om varje besök och för att säkerställa att vissa funktioner fungerar.

Klagomål

Om du känner behov av att klaga på vår policy och datahantering är du alltid välkommen att kontakta Mutonic, men jfr GDPR har du även möjlighet att kontakta tillsynsmyndigheten i Danmark, i Danmark hanteras denna roll av det danska datatilsynet:

https://www.datatilsynet.dk/
DATATILSYNET
Borgergade 28, 5
1300 København K
Telefon 3319 3200
Fax 3319 3218
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Säkerhet och kryptering

Dataöverföring
Alla anslutningar till mutonic.com använder i princip HTTPS, Mutonic försöker alltid skicka förfrågningar via HTTP över till HTTPS.
Mutonic har också satt en relativt hög standard för TLS och kryptering, varför vissa äldre operativsystem som t.ex Windows XP inte kan förväntas fungera med mutonic.com.

Certifikater
Mutonic.com använder för närvarande certifikat från Digicert.
Vissa sekundära sidor hos Mutonic använder dock LetsEncrypt-certifikate.

Lösenord
Alla lösenord konverteras till ett hashvärde innan de lagras i Mutonics användardatabas.

Lösenord, ändring
För att ändra lösenordet krävs att du är inloggad på Mutonic eller att du har tillgång till den e-postadressen, som är kopplat till ditt konto.

Kryptering på disk
Alla personuppgifter och data om köp lagras på system som använder diskkryptering.

Software
All programvara som används av Mutonic uppdateras regelbundet. Vi installerar i princip säkerhetsrelaterade korrigeringar inom 1-2 veckor efter att de har släppts av tillverkaren.

Tillgång till data
Tillgång till data sker på en ”need to” bas. All åtkomst till data kräver ett användarnamn och lösenord och är även krypterad och loggad.

Backup
All backup-data krypteras innan den transporteras från aktiva system, den krypterade säkerhetskopian sparas igen på ett system som är krypterat.
Mutonic
Arne Jacobsens Allé 16, 3.
2300 København S
Danmark
Organisationsnummer.: DK35845267
Kontakta Mutonic
Email: team@mutonic.com
Telefon: +45 70 272 440

Bra att känna till
Privatlivspolitik, GDPR, Allmänna Villkor
Aviseringsinställningar

Alla priser som visas är iSEK, exkl. MOMS och endast giltigt med giltigt Organisationsnummer.

Click to change country / region.
Language:   

Betalningsalternativ
- Kredit (kräver godkännande)
- Kreditkort
Dankort VISA Mastercard JCB